käýinmek işlik

Birini ýa-da öz özüni ýazykly edip, käýäp durmak, kime-de nämä-de bolsa gaty käýinjiremek, biriniň eden işine ýa-da bolan waka öz nägiledigiňi käýinç bilen bildirmek.

  • Oňa her haýsy bir zat diýip käýindiler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Hüňürdäp käýiner azary ýeter, Tabakdaş bolaýsaň işdäňi tutar. (Ata Köpek Mergen, Ýürek Depderi)