käýinjiremek işlik

Igençli käýinmek, öz nägiledigiňi bildirip igenip käýinmek.

  • Telefon gepleşiginden soň, Pökgen öz-özüne käýinjiredi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ol käýinjiremäge başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)