käýemek kä‧ýe‧mek işlik

Nädogry edilen iş üçin ýazgarmak, ýazykly adama öwüt-nesihat etmek.

 • Ýok, Muhammet, men-ä käýemek üçin seni çagyrmandym. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 • Bu babatda oňa düşündiripdirler, käýäpdirler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • käýedi
 • käýediler
 • käýedimi
 • käýeme
 • käýemedi
 • käýemek
 • käýemekçi
 • käýemesine
 • käýemezdi
 • käýemeýärdi
 • käýemäge
 • käýemändiň
 • käýemäýin
 • käýese
 • käýese-de
 • käýesin
 • käýesinlerem
 • käýeýän
 • käýän
 • käýänden
 • käýänini
 • käýäp
 • käýäpdi
 • käýäpdir
 • käýäpdirler
 • käýärdiler
 • käýärin
 • käýärler
 • käýäýmeseler
 • käýäýse