jyssyldamak işlik

Jyssyldyly ses çykmak, jyssyldyly ses bilen atylmak.

  • Depesinden oklaryň jyssyldap geçýändigini eşitdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Tüpeň jyssyldap gitdi.


Duş gelýän formalary
  • jyssyldamak
  • jyssyldap