jyrlatmak işlik

Gepleşik dili Ýyrtyp goýbermek, ýyrtmak.

  • Börügine ýapyşan el onuň gyňajyny parran jyrladyp goýberdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jyrlatmak - jyrladýar, jyrladar, jyrladypdyr.


Duş gelýän formalary
  • jyrladyp
  • jyrladýar-da