jypydyklamak işlik

Gepleşik dili Ýüzüň ugruna çalt ýöräp gitmek, çapyp gitmek.

  • Oňa meýil berip jypydyklady-da, Artygyň özi hem ylgady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • jypydyklady-da