jylawlanmak işlik

  1. Jylaw geýdirilmek, jylaw salynmak.

  2. Jylawy tutulyp saklanmak, togtadylmak.

  3. Göçme manyda Boýun egdirilmek, tabyn edilmek.

    • Bütin front boýunça derýanyň akymy jylawlandy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)