jykyryk

  1. Tow tutmazlyk üçin iki ujy we ortasy deşilip, goýnuň boýunbagyna berkidilýän insiz ýasyja agaç.

  2. Degirmeniň ortasyndaky ortasy köwek, keltejik süýbek geýdirilýän agaçjyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jykyryk - jykyrygy.