jykyrdamak işlik

  1. Jykyrdyly ses etmek, jykyrdy döremek.

  2. Göçme manyda Sesli gülmek, yzly-yzyna gülki sesi çykmak.

    • Gülesi gelmese-de, jykyrdap gülen boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Çagajyklar jykyrdap gülýärler.