jogapkärlik

[joga:pkärlik]

Öz hereketiň, bolşuň, gulluk ýagdaýyň we ş. m. üçin jogapkär bolmaklyk, olar üçin jogap bermeklige borçlulyk.

  • Şeýle jogapkerligiň boýnuňda boldugyna düşünmegiň özi şeýle agyr işi ýerine ýetirip biljegiňi görkezýär. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jogapkärlik - jogapkärligi.