jogapkärçilik

[joga:pkärçilik]

seret jogapkärlik

  • Siz özüňiziň şol kesbiňiz bilen halkyň öňünde jogapkärçilik çekmeli bolarsyňyz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bu zer-zaýaçylyk üçin sizi jogapkärçilige çekmeli. (B. Pürliýew, Söýgi Mukamy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jogapkärçilik - jogapkärçiligi.