jogapkär at

[joga:pkär]

Öz hereketiň, bolşuň, gulluk ýagdaýyň we ş. m. üçin jogap berip bilerlik hukuga we borja eýe bolan.

  • Okuwçylaryň zähmet terbiýesi üçin mekdep jogapkär bolsa-da, maşgalada degişli zähmete fiziki terbiýe bolmadyk wagtynda ol bu wezipä hötde gelip bilmez. (I. T. Ogordnikow, P. H. Şimbirýow, Pedagogika)

  • Ol uçastogyň ähli işine jogapkär ahyryn. («Sowet edebiýaty» žurnaly)