joşgunlyk joş‧gun‧lyk

[jo:şgunlyk]

  1. Hyjuwlylyk, daşgynlyk, batlylyk (suw hakda).

    • Derýanyň joşgunlygy artýar.

  2. Göçme manyda Ylhamlylyk, hyjuwlylyk.

  3. Täsirlilik, gyzgalaňlyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem joşgunlyk - joşgunlygy.


Duş gelýän formalary
  • joşgunlygy
  • joşgunlygyň