jiltleşmek işlik

Jiltlemäge kömekleşmek, sahaplaşmak.