jikme-jiklik

[ji:kme-ji:klik]

Bir zadyň ähli bolşy, doly suratda anyklyk, doly derejede barlyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jikme-jiklik - jikme-jikligi.