jenjelleşmek işlik

Biri bilen jenjel etmek, dawalaşmak, käýişmek, gygyryşmak.

  • Häzir jenjelleşip oturmaga wagt ýok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Aman aga onuň bilen jenjelleşip durmany uslyp bilmedi. (B. Seýtäkow, Doganlar)