jenjel at

 1. Galmagally dawa, gykylykly jedel.

  • Olaryň öz aralarynda bor-bolmaz jenjeller hem çykýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Heniz agy-garany seljerip bilmeýän bu neresse çagajyk öýüň içinde jenjel başlanan mahaly ejesinyň aýagyndan ýapyşyp, gör näçe gezekler bagyryp aglapdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Gykylyk, galmagally ses, gopgun.

  • Çagalaryň jenjeli.


Duş gelýän formalary
 • jenjelde
 • jenjeldedir
 • jenjelden
 • jenjeldir
 • jenjele
 • jenjelem
 • jenjeli
 • jenjelidi
 • jenjelini
 • jenjeliň
 • jenjeller
 • jenjellerden
 • jenjelleri
 • jenjellerine
 • jenjelleriň
 • jenjelli
 • jenjelsiz
 • jenjelsizlik