jenjel at

  1. Galmagally dawa, gykylykly jedel.

    • Olaryň öz aralarynda bor-bolmaz jenjeller hem çykýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Heniz agy-garany seljerip bilmeýän bu neresse çagajyk öýüň içinde jenjel başlanan mahaly ejesinyň aýagyndan ýapyşyp, gör näçe gezekler bagyryp aglapdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Gykylyk, galmagally ses, gopgun.

    • Çagalaryň jenjeli.