jemlenmek işlik

  1. Jem bolmak, bir ýere toplanmak, üýşmek, ýygnanmak.

  2. Mat. Goşulyp jemi çykarylmak.

  3. Belli bir netijä gelinmek, netije çykarylmak.

    • Sessiýada edilen dokladlar jemlendi.

  4. Bes edilmek, gutarylmak, tamamlanmak.