jemlemek işlik

 1. Jem etmek, bir ýere toplamak, üýşürmek, ýygnamak.

  • Deň-duşlaryndan karz alyp, dört ýüz tyllany jemledi. («Görogly» eposy)

  • Olaryň hemmesiniň pikirini bir ýere jemlän tapyldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Mat. Goşup jemini çykarmak, hasabyny çykarmak.

 3. Belli bir netijä gelmek, netije çykarmak.

  • Kelhan iň soňunda gürrüňi bir ýere jemledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Garry öz pikirini jemlemek üçin üsgüresi gelmese-de üsgüren boldy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 4. Bes etmek, gutarmak, tamamlamak.