jemi

Hemmesi, ählisi, bary.

  • Müsür ýazuwynda jemi 700-den-de köpräk belgi bolupdyr. (Gadymy Dünýä Taryhy)

  • Soňky duşuşykdan soň, jemi näçe adam serhetden geçirildi? (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)