jem1

  1. Goşulanda hasyl bolýan umumy mukdar, san, hemme.

    • Bu ýigitleriň jemi on alty adamdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  2. Mat. Jemlenende çykýan netije.

  3. Tükel.

    • Biz şu wagt jem wagtymyz gürleşeliň.

jem bolmak

Ýygnanmak, üýşmek, toplanmak.

jem2

Mürepbäniň bir görnüşi.