jem jem 1

 1. Goşulanda hasyl bolýan umumy mukdar, san, hemme.

  • Bu ýigitleriň jemi on alty adamdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Mat. Jemlenende çykýan netije.

 3. Tükel.

  • Biz şu wagt jem wagtymyz gürleşeliň.

jem bolmak

Ýygnanmak, üýşmek, toplanmak.

jem jem 2

Mürepbäniň bir görnüşi.


Duş gelýän formalary
 • jemde
 • jemden
 • jeme
 • jemi
 • jemi-de
 • jemidir
 • jemin
 • jeminde
 • jeminden
 • jemindenem
 • jemine
 • jemini
 • jeminiň
 • jemiň
 • jemler
 • jemleri
 • jemleridir
 • jemlerinde
 • jemlerinden
 • jemlerindäki
 • jemlerine
 • jemlerini
 • jemleriniň
 • jemleriň
 • jemligi
 • jemliginde
 • jemligine
 • jemliginiň
 • jemligiň
 • jemlik
 • jemlikde
 • jemliligi
 • jemmi