jellatlyk

[jella:tlyk]

  1. Jelladyň käri.

  2. Göçme manyda Ganhorlyk, zalymlyk.

    • Eziziň jellatlygy harby sülçini ýekeje-de ynjalykdyn aýyrmaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jellatlyk - jellatlygy.


Duş gelýän formalary
  • jellatlygy
  • jellatlykda