jedirdeşmek işlik

Jedir-jedir edişip gürleşmek, çalt we çalasyn gepleşmek.