jedelleşmek işlik

  1. Jedel edişmek, çekişmek.

    • Jaýyň ol böwründe oturan birnäçe gelin-gyz öz aralarynda haly nagyşlarynyň üstünde jedelleşýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Dawa edişmek, galmagallaşmak.

    • Seniň bilen jedelleşip durmaga wagtym ýok. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)