jebislenmek je‧bis‧len‧mek işlik

  1. Biri-birine degrilip, pugta birleşdirilmek.

  2. Göçme manyda Agzybirlik gazanylyp birleşdirilmek.


Duş gelýän formalary
  • jebislenýänligini