jebislemek je‧bis‧le‧mek işlik

 1. Biri-birine degrip pugta birleşdirmek, jebis getirmek, jebis etmek, laýyk getirmek.

  • Çynjyry ýerine jebisledi-de, ony berkitmäge başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Göçme manyda Agzybirlik gazanyp birleşdirmek.

  • Halk köpçüligini jebislemek.


Duş gelýän formalary
 • jebisledi
 • jebisledi-de
 • jebislemek
 • jebislemekde
 • jebisläp