jebislemek işlik

  1. Biri-birine degrip pugta birleşdirmek, jebis getirmek, jebis etmek, laýyk getirmek.

    • Çynjyry ýerine jebisledi-de, ony berkitmäge başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Göçme manyda Agzybirlik gazanyp birleşdirmek.

    • Halk köpçüligini jebislemek.