jebir je‧bir at

Azap, jepa, görgi, zulum, sütem, horluk.

 • Meniň şu alty aýda çeken jebrim dagyň depesinden inse, belki, ýykylardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem jebir - jebri.


Duş gelýän formalary
 • jebirde
 • jebirden
 • jebirler
 • jebirlerden
 • jebirlere
 • jebirleri
 • jebirlerini
 • jebirleriniň
 • jebirli
 • jebirlilik
 • jebirsiz
 • jebri
 • jebrim
 • jebrimden
 • jebrimi
 • jebrin
 • jebrinden
 • jebrine
 • jebrini
 • jebriniň
 • jebriň
 • jebriňi