jaz1 at

Nahar bişirilende, ýakylyp goşulýan ýag.

jaz2 at

  1. Sazçylyga degişli Kakylyp we üflenip çalynýan dürli saz gurallaryndan ybarat orkestr.

  2. Jaz sazy.

    • Agşamlaryna klubda jaz orkestri saz çalýar.