jaz jaz 1 at

Nahar bişirilende, ýakylyp goşulýan ýag.

jaz jaz 2 at

 1. Sazçylyga degişli Kakylyp we üflenip çalynýan dürli saz gurallaryndan ybarat orkestr.

 2. Jaz sazy.

  • Agşamlaryna klubda jaz orkestri saz çalýar.


Duş gelýän formalary
 • jaza
 • jazdaky
 • jazlary
 • jazly
 • jazlyk
 • jazsyz
 • jazy
 • jazyň