jassyldy

Tüpeň we ş. m. zatlar atylanda çykýan ses.