jarnama jar‧na‧ma

[jarnama]

Bir işi amala aşyrmak üçin, çagyryş bilen köpçülige ýüzlenme, çakylyk.

 • Erte agşam saňa jarnamanyň tekstini gowşurarlar. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • jarnamada
 • jarnamadan
 • jarnamadyr
 • jarnamalar
 • jarnamalara
 • jarnamalary
 • jarnamalaryna
 • jarnamalarynda
 • jarnamalaryny
 • jarnamalaryň
 • jarnamany
 • jarnamanyň
 • jarnamasy
 • jarnamasyna
 • jarnamasynda
 • jarnamasyny
 • jarnamasynyň