jarnama

[jarnama]

Bir işi amala aşyrmak üçin, çagyryş bilen köpçülige ýüzlenme, çakylyk.

  • Erte agşam saňa jarnamanyň tekstini gowşurarlar. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)