janypkeş

[ja:ny:pkeş]

  1. Işini janygyp edýän, bir zada yhlasly ýapyşýan.

    • Gaýratly, janypkeş zähmet batyry, Duýdansyz aradan çykdy-da gitdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  2. Wepadar, ýürekdeş.

    • Janypkeş dost.