janypkeş ja‧nyp‧keş

[ja:ny:pkeş]

 1. Işini janygyp edýän, bir zada yhlasly ýapyşýan.

  • Gaýratly, janypkeş zähmet batyry, Duýdansyz aradan çykdy-da gitdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Wepadar, ýürekdeş.

  • Janypkeş dost.


Duş gelýän formalary
 • janypkeşe
 • janypkeşi
 • janypkeşiň
 • janypkeşligini
 • janypkeşlik
 • janypkeşlikde