janyýangynlyk ja‧ny‧ýan‧gyn‧lyk

[ja:nyýangynlyk]

Birinden ýa-da bir zatdan närazylyk, gaharlylyk, ýangynlylyk.

  • Kapitan janyýangynlyk bilen başyny silkip ýalandan güldi. (G. Gurbansähedow, Suraý)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem janyýangynlyk - janyýangynlygy.


Duş gelýän formalary
  • janyýangynlygynyň