jambörük jam‧bö‧rük

[ja:mbö:rük]

 1. Dialektal söz Birneme çukurrak tikilen nagyşly tahýa, börük.

  • Wolostnoý şempa ak telpegini gapdalynda goýup, jambörügini maňlaýyna geýdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Öýlänler Gözel tamynda ýekeje oturyp, jambörük tikýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Nagşyň bir görnüşi.

  • Näme üçin, bu tamlaryň her biriniň daşyna jambörük nagşy salmadyka? (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jambörük - jambörügi.


Duş gelýän formalary
 • jambörügem
 • jambörügini
 • jambörüginiň
 • jambörükli