jam1

[ja:m]

Metaldan edilen gap, tabak.

  • Ýagly küýzeden bir jam gowurma çykaryp goýdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Hany maňa bir jam sowuk suw bersene, ýüregim ýandy-la! (A. Durdyýew, Saýlanaýa eserler)

jam2

[ja:m]

seret mis 2