jakgyldaşmak jak‧gyl‧daş‧mak işlik

  1. Bilelikde çasly ses bilen saýramak, köp bolup jakgyldyly seslenmek (guş, towuk we ş. m. hakda).

  2. Göçme manyda Bilelikde jak-jak edip gülmek, hahahaýlaşmak.

    • Olar jakgyldaşyp gülüşdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • jakgyldaşyp