jadygöý ja‧dy‧göý

[ja:dygö:ý]

 1. Jadylyk bilen meşgullanýan adam, gözbagçy.

  • Şol gowakda kyrk sany jadygöý ýaşaýan ekeni. (Myraly)

 2. Göçme manyda Güýçli täsir galdyrýan, özüne çekýän, ýesir edýän, erkiňi alýan, jadylaýan.

  • Hatyja hem oňa jadygöý garaýyşlary bilen seredip, gülüp jogap berýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • jadygöýden
 • jadygöýdi
 • jadygöýdigimi
 • jadygöýdiginden
 • jadygöýdigini
 • jadygöýdir
 • jadygöýe
 • jadygöýem
 • jadygöýi
 • jadygöýiň
 • jadygöýler
 • jadygöýlerden
 • jadygöýlerdir
 • jadygöýleri
 • jadygöýlerimiň
 • jadygöýlerini
 • jadygöýleriniň
 • jadygöýleriň
 • jadygöýleriňem
 • jadygöýligi
 • jadygöýliginiň
 • jadygöýligiň
 • jadygöýligiňdir
 • jadygöýlik
 • jadygöýlikde
 • jadygöýlikden
 • jadygöýlikdenem
 • jadygöými