jabjynyşmak işlik

  1. Bilelikde, ýerli-ýerden jabjynmak, birnäçe bolup jabjynmak (it hakda).

    • Itler ýokarky hatardan jabjynyşyp başladylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Göçme manyda Biri-biriňe azgyrylyşmak, ajyňy pürküşmek.

    • Galmagal edip jabjynyşmak.