jaňňyrdatmak jaň‧ňyr‧dat‧mak işlik

Jaňňyrdamaga mejbur etmek, jaňňyrdyly ses çykartmak, seslendirmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jaňňyrdatmak - jaňňyrdadýar, jaňňyrdadar, jaňňyrdadypdyr.


Duş gelýän formalary
  • jaňňyrdadyp
  • jaňňyrdatdy