jaňňyrdamak jaň‧ňyr‧da‧mak işlik

Jaňňyrdyly ses çykarmak, jaňňyrdyly seslenmek.

  • Ýene çykdy jaňyň tanyş owazy, Enaýy jaňňyrdap çagyrdy bizi. (A. Haýydow, Gök asman)


Duş gelýän formalary
  • jaňňyrdamaga
  • jaňňyrdamak
  • jaňňyrdap
  • jaňňyrdar
  • jaňňyrdaýar-da