jaňňyrdaşmak işlik

Bilelikde, yzly-yzyna jaňňyrdamak, köp ýerde jaňňyrdamak.

  • Ýük üstünde jaň goýsaň, Jaňňyrdaşar ýar-ýar. («Türkmen Halk Şahyrana Döredijiligi»)