jaýyrdy ja‧ýyr‧dy

Bir zadyň sürtülmeginden döreýän ýiti ses, jygyldy (ädik, tigir we ş. m. hakda).

  • Täze ädigiň jaýyrdysy eşidilýärdi.


Duş gelýän formalary
  • jaýyrdyly
  • jaýyrdysy