jaýlanmak işlik

[ja:ýlanmak]

  1. Ýerli-ýerinde, jaýba-jaý edilip goýulmak, tygşytly goýulmak, ýerleşdirilmek.

  2. Aradan çykan adam ýerlenmek, depin edilmek.

    • Magtymgulynyň jaýlanan ýerine gidip görmekçi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)