jaýlanmak jaý‧lan‧mak işlik

[ja:ýlanmak]

 1. Ýerli-ýerinde, jaýba-jaý edilip goýulmak, tygşytly goýulmak, ýerleşdirilmek.

 2. Aradan çykan adam ýerlenmek, depin edilmek.

  • Magtymgulynyň jaýlanan ýerine gidip görmekçi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • jaýlanam
 • jaýlanan
 • jaýlananda
 • jaýlanandan
 • jaýlanandy
 • jaýlanandygy
 • jaýlanandygyna
 • jaýlanandygyny
 • jaýlanandyr
 • jaýlananlary
 • jaýlananlaryň
 • jaýlananyny
 • jaýlananyň
 • jaýlanar
 • jaýlandy
 • jaýlandygy
 • jaýlandygyny
 • jaýlanjak
 • jaýlanma
 • jaýlanmadyk
 • jaýlanmagy
 • jaýlanmagyna
 • jaýlanmagynyň
 • jaýlanmagyňa
 • jaýlanmak
 • jaýlanmaly
 • jaýlanmazdan
 • jaýlansyn
 • jaýlanyp
 • jaýlanypdy
 • jaýlanypdyr
 • jaýlanypdyrlar
 • jaýlanýan
 • jaýlanýar