jaýlaşmak jaý‧laş‧mak işlik

[ja:ýlaşmak]

 1. Ýerbe-ýer, jaýba-jaý goýuşmak.

  • Odun jaýlaşmak.

 2. Ýer almak, orun almak, jaýly oturmak, ýerleşmek.

  • Myrat hem öz ornunda jaýlaşdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Emma ol bir seretdi-de, ýene hiç bir zat diýmän, diňe öz oturyşyny düzedip jaýlaşdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Aradan çykany jaýlamaga kömekleşmek, depin edişmek.


Duş gelýän formalary
 • jaýlaşan
 • jaýlaşansoň
 • jaýlaşar
 • jaýlaşdy
 • jaýlaşmady
 • jaýlaşmaga
 • jaýlaşmak
 • jaýlaşyp
 • jaýlaşypdylar
 • jaýlaşypdyr