jürdek

seret küýze

  • Ol suwly jürdegi başyna göterdi. (B. Seýtäkow, Doganlar)

  • Jürdegi dolduryp suw getirmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jürdek - jürdegi.