jümle

Könelişen söz seret sözlem

 • Bahar gazýete seredip birnäçe jümläni okady.

 • Meniň hem seniň bilen aýlanasym gelýär -- diýen jümlesini aýratyn nygtap aýdyşy hem onuň ýüreginde bir şübhe bardygyny aňladýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

şu jümleden

Şu sandan, şu sözden, netijede.


Duş gelýän formalary
 • jümlede
 • jümleden
 • jümleler
 • jümleler-de
 • jümlelerde
 • jümlelerden
 • jümlelerdir
 • jümlelere
 • jümleleri
 • jümleleri-de
 • jümlelerinde
 • jümlelerinden
 • jümlelerini
 • jümleleriniň
 • jümleleriň
 • jümlesi
 • jümlesinde
 • jümlesindedi
 • jümlesinden
 • jümlesine
 • jümlesini
 • jümlesiniň
 • jümlä
 • jümläni
 • jümläniň