jähek

Geýimiň ýa-da başga ş. m. zatlaryň gyrasyna gelşik ýa-da pugtalyk üçin edilýän bejergi.

  • Ol goňşusyny jähek çalmak bahanasy bilen öýüne çagyrdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jähek - jähegi.

agzy jäheksiz

seret agyz

  • Agzy jäheksiz adam.