iteşen i‧te‧şen

Medisina Ýokumsyz iýmit iýlende iýmit çalşygy netijesinde bedene örýän gijilewükli örgün.

  • Iteşen hem şeýle ýürege düşgüç bolarmy? (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Seniň munyň gijilewük hem bolman, iteşen bolaýmasyn. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • iteşeniň