islenmek işlik

Bir zat höwes edilmek, meýil, arzuw edilmek.

  • Kärendeden islenýän hasyl emele geljekmi ýa bir apat peýda bolup, göklügine orlup gitjekmi? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)