islemek işlik

Biriniň ýa-da bir zadyň islegini etmek, bir zady höwes etmek, bir zada meýil, arzuw etmek.

  • Her gektardan islän hasylymyzy alarys. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)