irrigasiýa

Oba hojalyga degişli Suwsuz ýerleri emeli ýol bilen suwaryş.

  • Irrigasiýa we meliorasiýa işleri bolsa ep-esli derejede giňeldi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • irrigasiýany
  • irrigasiýanyň
  • irrigasiýaň